Οροι Συμμετοχής - 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οροι Συμμετοχής - 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

24th International Festival

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ24ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
 
17-22 Σεπτεμβρίου 2018

Όροι Συμμετοχής

 
1. Για την προαγωγή και διάδοση της κινηματογραφικής τέχνης και την ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των κινηματογραφιστών παγκοσμίως διοργανώνεται από τον "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ" από 17 έως 22 Σεπτεμβρίου 2018, στην Δράμα το 24ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ.

2. Οι ταινίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Η παραγωγή τους να έχει ολοκληρωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017
β) Η τελική κόπια προβολής να είναι διαθέσιμη σε DCP, Apple ProRes, h264 ή MPEG4
γ) η διάρκειά τους να μην ξεπερνάει τα 35 λεπτά
(Η Επιτροπή του Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα - σε εξαιρετικές περιπτώσεις - να δεχτεί ταινία μεγαλύτερης διάρκειας).
δ) Κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ με μια και μόνο ταινία και δηλώνει την κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται.
ε) Αποδεκτά είδη: ταινίες μυθοπλασίας, πειραματικές, ταινίες τεκμηρίωσης, ταινίες κινουμένων σχεδίων

3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Η αίτηση συμμετοχής και ένα ψηφιακό αντίγραφο της ταινίας θα πρέπει να υποβληθούν μέσω της  ιστοσελίδας www.reelport.com μέχρι τις 30 Απριλίου 2018.
Το κόστος υποβολής είναι 10 Ευρώ ανά ταινία. Για υποβολές περισσότερων ταινιών (κινηματογραφικοί και εκπαιδευτικοί θεσμοί) είναι απαραίτητη η επικοινωνία στο kinfest@dra.forthnet.gr  πριν την υποβολή.  
Η πληρωμή γίνεται κατά την υποβολή. Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής, δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.
β)  Αίτηση και συνοδευτικό υλικό
  • Η αίτηση συμμετοχής και ένα ψηφιακό αντίγραφο της ταινίας πρέπει να αποσταλλούν μέσω της πλατφόρμας www.reelport.com
  • Μία φωτογραφία της ταινίας (format: jpeg ή tiff 300*300dpi)
  • Μία φωτογραφία του σκηνοθέτη (format: jpeg ή tiff 300*300dpi)
  • Λίστα διαλόγων στα αγγλικά
 ·Βιογραφικό και φιλμογραφία του σκηνοθέτη, αναφέροντας διεθνή τίτλο και έτος παραγωγής
γ) Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Φεστιβάλ της Δράμας σημαίνει αυτομάτως την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος κανονισμού και αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την αλήθεια και την ακρίβεια των υποβληθέντων
δ) τα αντίγραφα των ταινιών που υποβάλλονται, παραμένουν στο αρχείο του Φεστιβάλ και διατίθενται στο Film Market του.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η πρόκριση των ταινιών γίνεται από ομάδα ατόμων - ειδικών περί τον κινηματογράφο και τις τέχνες, τους οποίους προτείνει προς το Δ.Σ ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ και επιβλέπει το έργο τους. Ταινίες που δεν έχουν προκριθεί στο διαγωνιστικό τμήμα δεν προβάλλονται σε αυτό.

5. ΠΡΟΚΡΙΣΗ
Η τελική επιλογή, ο προγραμματισμός και  οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτά προτείνονται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή.
α)Η τελική προθεσμία αποστολής των ταινιών που επιλέχθηκαν για την προβολή είναι η         3η Σεπτεμβρίου 2018 και θα πρέπει να αποσταλούν στις παρακάτω διευθύνσεις:
Φεστιβάλ Δράμας, Εμμανουήλ Μπενάκη 71, 10681, Αθήνα,  +30 2103300309
ή
Φεστιβάλ Δράμας, Αγίας Βαρβάρας 9, 66100, Δράμα, +30 25210 47575
Παραδίδεται το ακόλουθο υλικό:
1) Kόπια προβολής, υποτιτλισμένη στα αγγλικά, σε ένα από τα ακόλουθα αποδεκτά φορμάτ: DCP, Apple ProRes, h264 ή MPEG4
2)δελτίο τεχνικού ελέγχου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία προβολής
β) Μη τήρηση της προθεσμίας, αποκλείει την ταινία από την φεστιβαλική προβολή και το διαγωνισμό .
γ) Η επιστροφή των ταινιών θα γίνει από τη γραμματεία του Φεστιβάλ, σε διάστημα ενός μηνός από την λήξη του, εφόσον έχει λάβει έγκαιρη και ορθή ενημέρωση της διεύθυνσης επιστροφής.
δ)Το Φεστιβάλ βαρύνεται με το κόστος της αποστολής επιστροφής της ταινίας, μη συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων εξόδων για φόρους και τελωνειακές εκκαθαρίσεις στην χώρα επιστροφής.

6.ΒΡΑΒΕΙΑ
Η Κριτική Επιτροπή του Διεθνούς Φεστιβάλ αποτελείται από 5 τουλάχιστον μέλη και απονέμει υποχρεωτικά τα εξής Βραβεία:
GRAND PRIX
B' ΒPABEIO
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ - PRIX EFA-DRAMA *
BPABEIO ΓIA THN KAΛYTEPH TAINIA ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΒΡΑΒΕΙO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝOΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «TV5 MONDE»
*Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, είναι μέλος του Short Film Initiative της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, εξασφαλίζοντας απευθείας υποψηφιότητα του βραβείου Prix EFA- Drama στα βραβεία της Ακαδημίας.
H Kριτική Eπιτροπή μπορεί να απονείμει Τιμητικές Διακρίσεις για επιμέρους καλλιτεχνικές αρετές της ταινίας.
Κάθε βραβείο και διάκριση αφορά μία και μόνο ταινία και δεν δύναται να μοιραστεί σε καμία περίπτωση.
Υπάρχουν επίσης:
ΒΡΑΒΕΙΟ FIPRESCI , το οποίο απονέμεται από επιτροπή της FIPRESCI
«ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ» , το οποίο απονέμεται από ειδική Επιτροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου

7. Φιλοξενία
Το Φεστιβάλ σκοπεύει να προσκαλεί τον σκηνοθέτη ή αντιπρόσωπο από κάθε ταινία που συμμετέχει στο Διεθνές Διαγωνιστικό. Παρέχονται φιλοξενία σε ξενοδοχείο και γεύματα. Για οικονομικούς λόγους, ο παραπάνω παροχές δύνανται να αλλάξουν χωρίς άλλη ειδοποίηση. Προσωποποιημένη ενημέρωση θα παρέχεται κατά την επιλογή στο διαγωνιστικό.

8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
α) Το πρόγραμμα και η σειρά προβολής των ταινιών καθορίζονται και προτείνονται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ.
β) Ζητήματα διακιωμάτων και αδειών, είναι ευθύνη του εκάστοτε ατόμου που υποβάλλει αίτηση. Το Φεστιβάλ δεν φέρει καμία ευθύνη επ’ αυτών.
γ) Ένα ψηφιακό αντίγραφο της τελικής κόπιας των ταινιών παραμένει στο Film Market και το αρχείο του Φεστιβάλ.
δ) Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να ψηφιοποιήσει τις υποβληθείσες ταινίες για τις ανάγκες του Film Market και του Αρχείου του.
ε) Για την προβολή και διαφήμιση των προγραμμάτων, το Φεστιβάλ δύναται να προβάλλει στιγμιότυπα των ταινιών στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το 10% της συνολικής διάρκειας της ταινίας και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από τρία λεπτά.
στ) Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα της δημοσίευσης στοιχείων της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοινωνίας του σκηνοθέτη και παραγωγού.
ζ) Τα έξοδα αποστολής αίτησης και υλικού προς επιλογή βαρύνουν τον αιτώντα. Το Φεστιβάλ αναλαμβάνει έξοδα επιστροφής και ασφάλισης του υλικού όσο βρίσκονται στην κατοχή του.
η) Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της κόπιας, με ευθύνη του Φεστιβάλ, το Φεστιβάλ υποχρεούται να αποζημιώσει την αξία της δημιουργίας ενός αντιγράφου της συγκεκριμένης κόπιας
θ) Αρμόδιος για την επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του Κανονισμού και των κειμένων διατάξεων είναι ο Πρόεδρος του Φεστιβάλ.
ι) Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Δράμας.
 
 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
 
Γραφεία Δράμας: Αγίας Βαρβάρας 9, 66100, Δράμα.
Τηλ.: + 30 25210 47575, fax: +    3025210 33526
Γραφεία Αθηνών: Εμμ. Μπενάκη 71, 10681, Αθήνα
Τηλ.:+ 30 210 3300309, fax:+      30 210 3302818
E-mail: kinfest@dra.forthnet.gr
http:// www.dramafilmfestival.gr
 
Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να κατεβάσετε τους Όρους Συμμετοχής  
Χορηγοί - Υποστηρικτές
 


Επιστροφή στο περιεχόμενο