Όροι Συμμετοχής στο 7ο Πανόραμα Σπουδαστικών Ταινιών - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Όροι Συμμετοχής στο 7ο Πανόραμα Σπουδαστικών Ταινιών

Αρχείο Φεστιβάλ > 39o - 22nd (2016) > 7ο Πανόραμα Σπουδαστικό

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

7ο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
19-24 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Για την προαγωγή της κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα, την πολιτιστική αποκέντρωση και τη διάδοση των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους με τη χρήση νέων μέσων οπτικοακουστικής τεχνολογίας διοργανώνεται από τον "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ" από 19 έως 24 Σεπτεμβρίου 2016 στην Δράμα, το 7ο Σπουδαστικό Πανόραμα Ταινιών Μικρού Μήκους.

2. Οι ταινίες που θα μετέχουν στο Σπουδαστικό Πανόραμα Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να είναι γυρισμένες σε ψηφιακό φορμάτ 16:9, progressive scan(Προοδευτικής Σάρωσης) High ή Standard Definition ή 16mm,35m.

β) Να έχουν ολοκληρωθεί από 1.1.2015 από Έλληνες ή ΕλληνοΚύπριους σκηνοθέτες στο πλαίσιο κινηματογραφικών σπουδών είτε ως πτυχιακή εργασία.

γ) Να έχουν διάρκεια έως 59 λεπτά.

3. α) Η αίτηση συμμετοχήςη κόπια και το συνημμένο υλικό υποβάλλονται μέχρι την 22η Ιουνίου 2016 (Εμμ. Μπενάκη 71, 10681 Αθήνα)

Συνημμένο υλικό στην αίτηση συμμετοχής

2 DVD (αντίγραφα της τελικής μορφής της ταινίας συμβατά με απλά dvd player)
2 φωτογραφίες της ταινίας (jpeg ή tiff)
1 φωτογραφία του σκηνοθέτη jpeg ή tiff)

Κόπια προβολής

1 DVD Single ή Double Layer ή MPEG σύμφωνα με την μορφή που έχετε επιλέξει στην ηλεκτρονική φόρμα.
Οι ταινίες οφείλουν να κατατίθενται υποτιτλισμένες στα αγγλικά, ενώ οι ξενόγλωσσες οφείλουν να κατατίθενται με ελληνικούς υπότιτλους για την προβολή στο φεστιβάλ.
(Οι υπότιτλοι να είναι τυπωμένοι επάνω στην εικόνα)
Ένα ψηφιακό αντίγραφο της ταινίας παραμένει στο αρχείο του Φεστιβάλ.

Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης με ηλεκτρονική μορφή ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός/ οι υποχρεούνται να αποστείλουν την αίτηση υπογεγραμμένη και με σφραγίδες του παραγωγού και ταχυδρομικώς.

Από τη στιγμή που έχει κατατεθεί η  αίτηση συμμετοχής και η ταινία,  ο σκηνοθέτης ή/ και ο παραγωγός δεν έχουν το δικαίωμα να την αποσύρουν για οποιοδήποτε λόγο.


4.Το πρόγραμμα και η σειρά προβολής των ταινιών προτείνονται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ και ορίζονται από το Δ.Σ..

5. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Φεστιβάλ της Δράμας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος κανονισμού.

Αρμόδιος για την επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του Κανονισμού και των κειμένων διατάξεων είναι ο Πρόεδρος του Φεστιβάλ.

Οποιαδήποτε διαφωνία θα λυθεί σε δικαστήριο της Δράμας.

Η αίτηση συμμετοχής διατίθεται στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ

Πληροφορίες:
Γραμματεία του Φεστιβάλ
Εμμ.Μπενάκη 71
10681 - Αθήνα
Τηλ/Fax : 210 3300309, 3302818


Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να κατεβάσετε τους όρους Συμμετοχής   

 
 
Χορηγοί - Υποστηρικτές
  Επιστροφή στο περιεχόμενο