Αίτηση Συμμετοχής - 41ο Εθνικού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αίτηση Συμμετοχής - 41ο Εθνικού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

41ο Εθνικό Φεστιβάλ

Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα τους όρους συμμετοχής και ακολουθήστε την παρακάτω σειρά ενεργιών για την σωστή συμπλήρωση της Αίτησης
 Όροι Συμμετοχής - 41ο Ελληνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Παρακαλούμε κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση, Συμπληρώστε την και Υπογράψτε την.
 
 
Αμέσως μετά αποθηκεύστε την.
 
 
Θα χρειαστεί να επισυνάψετε την Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην Αίτηση Συμμετοχής καθώς και να την αποστείλετε στα γραφεία του Φεστιβάλ μαζί με την Υπογεγραμμένη Αίτηση Συμμετοχής

  Υπεύθυνη Δήλωση - 41ο Εθνικού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
                Online - Αίτηση Συμμετοχής - 41ο Εθνικού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Χορηγοί - Υποστηρικτές
 
«Το αφιέρωμα «Mια ευκαιρία για όλους εμάς- Νέοι & Εργασία, Γυναίκες & Εργασία»
υλοποιείται στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.»

Επιστροφή στο περιεχόμενο