Αίτηση Συμμετοχής - 24ου Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αίτηση Συμμετοχής - 24ου Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

24th International
 Όροι Συμμετοχής - 24ου Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους              
                Online - Αίτηση Συμμετοχής - 24ου Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Χορηγοί - Υποστηρικτές
 
«Το αφιέρωμα «Mια ευκαιρία για όλους εμάς- Νέοι & Εργασία, Γυναίκες & Εργασία»
υλοποιείται στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.»

Επιστροφή στο περιεχόμενο